• Davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standareda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji
  • Izrada elaborata zaštite od požara kao priloga projektnoj dokumentaciji za građenje objekata.