IZRАDА ТЕHNIČKЕ DОKUМЕNТАCIЈЕ

 • Glavni projekat autoputa Banjaluka – Doboj, dionica Banjaluka – Prnjavor
 • Detaljno rješenje dionice autoputa Vc, Doboj - Vukosavlje
 • HE „Dabar“, Glavni projekat vodostana i cjevovoda pod pritiskom; Glavni projekat priključnog dalekovoda 220kV; Glavni projekat izmještanja regionalnog puta 427 Berkovići – Krivača
 • Glavnog projekta ustave na rijeci Neretvi – Jablanica
 • Glavni projekat za izgradnju novog kogenerativnog postrojenja, kotla na biomasu 30MWth i turbine 8.1MWel, kojim se mjenja stari ugljeni kotao i turbina, Natron – Hayat, Maglaj
 • Projekat za izvođenje objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru
 • Izvođači projekat - Kapela sa mrtvačnicom - izvedbeni projekat objekata visokogradnje na gradskom groblju u naselju Vrbanja, Banjaluka
 • Izvedbenog projekta mosta preko rijeke Vrbanje u naselju Česma u Banjoj Luci
 • Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko rijeke Drinjače u Kladnju, opština Kladanj
 • Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko rijeke Gostelje na putu za naselje Tarevo, opština Kladanj
 • Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko rijeke Drinjače u naselju Brateljevići, opština Kladanj
 • Glavnog projekta za izgradnju i rekonstrukciju mostova na regionalnom putu R477, dionica: Mrakovica – Podgradci
 • Projekat za izvođenje obilaznog puta oko Modriče (izmještanje trase magistralnog puta M14.1 Gradačac-Modriča-Odžak)
 • Glavni projekat sanacije mosta preko gradske ulice u Mostaru (most na obilaznici Mostara) na cesti M17.0, dionica 4. Jablanica-Mostar u km 44+918 (M17.0-4-08)
 • Projekat rekonstrukcije mosta BR.34, preko rijeke Vrbanje, sa pristupnim putevima, u naselju Vrbanja, na magistralnom putu M-4, dionica Rebrovac – Čelinac
 • Idejni projekat nastavka "Južne saobraćajnice" u Tuzli, dionica Ši Selo – Savinovići
 • Idejni projekat M-6 Dionica Ljubuški-Čapljina Obilaznica Čapljine sa studijom izvodljivosti i studijom uticaja na okoliš
 • Glavni projekat postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Livna
 • Glavni projekat reciklažnog dvorišta u okviru centra za upravljanje otpadom u okviru deponije Smiljevići, Sarajevo
 • Glavni projekat za rekonstrukciju i izgradnju gradskog trga u Mrkonjić Gradu
 • Rekonstrukcija hale za toplo cinčanje Rudanka, Doboj
 • Idejni projekat Postrojenja za pripremu pitke vode na izvovištima "Vrela" i "Ilidža" u Sokolu
 • Glavnog projekta sanacije vodotornja u Brezovom Polju, Brčko.
 • Izrada elaborata o ispitivanju konstrukcije, kao i izrada projekta sanacije i rekonstrukcije objekta "Most" na graničnom prelazu pored mosta na Savi, Brčko Distrikt
 • Projekat sanacije klizišta na regionalnom putu R414 Karanovac – Kneževo kod Karanovca

 

REVIZIJA I NOSTRIFIKACIJA ТЕHNIČKЕ DОKUМЕNТАCIЈЕ

 • Nostrifikacija Glavnog projekta reprocentra Kalinovik
 • Nostrifikacija Glavnog projekta fabrike za proizvodnju silicijum-metala, na lokalitetu Bjelajce, Mrkonjić Grad
 • Nostrifikacija Glavnog projekta temelja glavnog proizvodnog pogona i sistema za otprašivanje u sklopu fabrike za proizvodnju silicijum-metala, na lokalitetu Bjelajce, Mrkonjić Grad
 • Revizija Glavnog projekta HE Bočac 2
 • Nostrifikacija HE Jajce 2
 • Revizija Glavnog projekta međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja (most na koridoru Vc)
 • Revizija Glavnog projekta Državni zatvor Bosna i Hercegovina, Naklo, Opština Istočna Ilidža

 

NADZOR

 • SAFEGE – Flood risk management for RS
 • Glavni projekat fabrike za proizvodnju silicijum-metala, na lokalitetu Bjelajce, Mrkonjić Grad
 • Glavni projekat temelja glavnog proizvodnog pogona i sistema za otprašivanje u sklopu fabrike za proizvodnju silicijum-metala, na lokalitetu Bjelajce, Mrkonjić Grad
 • Glavna banka RS, Centralna banka BiH, Banja Luka

 

ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA

 • Izrada Elaborata ispitivanja drumskog mosta u Zalužanima, preko rijeke Dragočajke, na putu R-480, Banja Luka - Klašnice
 • Izrada Elaborata ispitivanja mosta na rijeci Vrbas u Karanovcu
 • Izrada Elaborata ispitivanja mosta na rijeci Vrbanja u Ćorinom Lugu, Kotor Varoš
 • Izrada Elaborata o ispitivanju probnim opterećenjem konstrukcije mosta „Trnova Luka“ na dionici Gacko – Foča
 • Izrada Elaborata o ispitivanju probnim opterećenjem konstrukcije mosta na dionici Gacko – Foča
 • Izrada Elaborata o ispitivanju probnim opterećenjem konstrukcije mosta na dionici Gacko – Foča
 • Izrada Elaborata ispitivanja mosta na Južnoj Moravi – Opština Vladičin Han
 • Izrada Elaborata ispitivanja drumskog mosta preko rijeke Janje u Ugljeviku, „sa zapadne strane“, na putu Mukat – Stankovići
 • Izrada Elaborata ispitivanja drumskog mosta preko rijeke Janje u Ugljeviku, „sa istočne strane“, na putu za Bogutovo selo

 

TEHNIČKI PRIJEM

 • Dom penzionera u Banjaluci
 • Mahovljanska petlja