• Savjetodavne usluge pri projektovanju i izvođenju konstrukcija
  • Savjetodavne usluge iz oblasti zaštite životne sredine
  • Tehničko savjetovanje investitora
  • Tehničko ocjenjivanje projekata
  • Upravljanje projektima
  • Upravljanje ugovorima i nadzor nad provođenjem ugovora
  • Tenderska dokumentacija i analiza ponuda
  • Recenzija studije