• Stručne poslove za izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova,
  • Realizacije projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističko-tehničkog planiranja
  • Izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat,
  • Izrada tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i tehničku kontrolu nad izvođenjem geodetskih radova za izradu glavnog projekta,
  • Izrada projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja za izvođenje geodetskih radova za izradu glavnog projekta.