• Projektovanje betonskih, čeličnih i zidanih konstrukcija zgrada i inženjerskih građevina (mostova, tunela)
 • Projektovanje saobraćajnica, geotehničkih i hidrotehničkih građevina
 • Strukturalno projektovanje kolovoznih konstrukcija, saobraćajne signalizacije i opreme
 • Projektovanje i izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i modernizaciji građevinskih i energetskih postrojenja
 • Projektovanje višenamjenskih vodoprivrednih građevina
 • Projektovanje vodosnabdijevanja i odvodnje
 • Projektovanje rekonstrukcije i adaptacije građevina
 • Izrada tehničkih elaborata iz područja građevinske fizike
 • Projektovanje u oblasti energetike
 • Izrada tehničkih rješenja uštede toplotne energije zgrada
 • Projektovanje izgradnje sanitarnih odlagališta komunalnog i drugog otpada
 • Izrada projekata vanjskog uređenja
 • Nostrifikacija projekata
 • Revizija projekata.