IZRАDА ТЕHNIČKЕ DОKUМЕNТАCIЈЕ

 • Glavni projekat autoputa Banjaluka – Doboj, dionica Banjaluka – Prnjavor
 • HE „Dabar“, Glavni projekat vodostana i cjevovoda pod pritiskom; Glavni projekat priključnog dalekovoda 220kV; Glavni projekat izmještanja regionalnog puta 427 Berkovići – Krivača
 • Projekat za izvođenje objekata za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru
 • Izrada projekta rehabilitacije puta Crna rijeka Ugar
 • Izrada idejnog projekta rekonstrukcije poboljšanja geometrijskih elemenata regionalnog puta dionica Karanovac - Kneževo
 • Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i rehabilitacije puta Caparde - Šekovići
 • Izrada glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog puta R 462 sa stručnim mišljenjem i UTU; dionica Donja Slatina - Obudovac
 • Izrada glavnog projekta rehabilitacije puta R-440 Šiprage - Kruševo brdo
 • Izrada glavnog projekta obilaznice Kotor Varoš sa svim objektima na trasi i kružnim tokovima na ulazu i izlazu
 • Projekat za izvođenje obilaznog puta oko Modriče (izmještanje trase magistralnog puta M14.1 Gradačac-Modriča-Odžak)
 • Izrada glavnog projekta regionalnog puta R- 477, dionica Mrakovica - Podgradci
 • Projekat rekonstrukcije mosta BR.34, preko rijeke Vrbanje, sa pristupnim putevima, u naselju Vrbanja, na magistralnom putu M-4, dionica Rebrovac – Čelinac
 • Idejni projekat nastavka "Južne saobraćajnice" u Tuzli, dionica Ši Selo – Savinovići
 • Idejni projekat M-6 Dionica Ljubuški-Čapljina Obilaznica Čapljine sa studijom izvodljivosti i studijom uticaja na okoliš
 • Glavni projekat postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Livna
 • Izrada izvedbenog projekta uklapanja regionalnog puta R- 413 na magistralni put M-4, dionica Kotor Varoš - Sokoline
 • Izrada glavnog projekta rehabilitacije puta R 440 Obodnik - Šiprage
 • Izrada glavnog projekta rehabilitacije puta R 411 Čađavica - Han Kola
 • Izrada glavnog projekta rehabilitacije puta M15 Rogolji - Baraći - Granica RS (Mliništa)
 • Izrada glavnog projekta rehabilitacije puta M19 Ročević-Karakaj
 • Izrada projektne dokumentacije za regionalni put R 467 Gođenje Budeta
 • Izrada projektne dokumentacije za regionalni put R-475A Karan - Novi Grad
 • Izrada projektne dokumentacije za regionalni put R 413 Kotor Varoš – Mitrovići
 • Konsultantske usluge izrade glavnog projekta rehabilitacije puta po projektu evropske investicione banke za 2010. godinu, LOT 4: R 415 Šipovo - Kupres (Novo Selo)
 • Konsultantske usluge izrade glavnog projekta rehabilitacije puta po projektu evropske investicione banke za 2010. godinu, LOT 3: P 449 Dobrun - Uvac – Rudo
 • Izrada idejnih i glavnih projekata po okvirnom sporazumu za projketovanje grdskih, prigradskih ulica, trotoara, ivičnjaka i odvodnje oborinskih voda u Brčko Distriktu
 • Izrada glavnog projekta modernizacije i rekonstrukcije cesta M16; dionica Livno – Šuica M16; dionica Kupres - Šuica.
 • Izrada projekta izvedenog stanja rehabilitacije i asfaltiranja ulica u Zvorniku
 • Izrada glavnog projekta trake za spori saobraćaj LOT 2, M6.1 Tomislavgrad - Posušje - Široki Brijeg
 • Izrada UTU i glavnog projekta za kružni tok na bariću u Tesliću.
 • Izrada izmjene projekta za izgradnju kružne raskrsnice između ul Patre, Isaije Mitrovića I Teodora Kolokotronisa
 • Izrada idejnog projekta modernizacije ceste M 5 Jajce - Donji Vakuf
 • Izrada projekta za izgradnju parka za pse u Bulevaru Srpske Vojske u Banjoj Luci
 • Projektovanje nordijske biciklističke staze ''Kukotnica'' na Vlašiću.
 • Nadvožnjak u nastavku ulice Vojvode Putnika, preko željezničke pruge i magistralnog puta Prijedor – Novi Grad, u naseljima Pećani i Donja Puharska sa pristupnim saobraćajnicam: IDEJNO RJEŠENJE, UTU SA PLANOM PARCELACIJE, GLAVNI PROJEKAT
 • Glavni projekat odmarališta Lužani sa pratećim sadržajima i benzinskim stanicama
 • Izvedbeni projekat saobraćajnice dijela Moravske ulice u naselju Kumsale u Banjaluci, koja se nalazi u obuhvatu RP radne zone „ Kumsale-blok A,B i C“
 • Glavni projekat vanjskog uređenja poslovne zgrade "OP sjever”, Orašje
 • Glavni projekat vanjskog uređenja poslovne zgrade HE na Drini u Višegradu
 • Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnica u Livnu i kružne raskrsnice – Lot 2: Partizansko, Lot 3: Splitska (M15 i M16), Lot 4: Troglav (M15 i M6.1)

 

REVIZIJA I NOSTRIFIKACIJA ТЕHNIČKЕ DОKUМЕNТАCIЈЕ

 • Nostrifikacija Glavnog projekta fabrike za proizvodnju silicijum-metala, na lokalitetu Bjelajce, Mrkonjić Grad
 • Revizija Glavnog projekta HE Bočac 2
 • Nostrifikacija HE Jajce 2
 • Revizija Glavnog projekta Državni zatvor Bosna i Hercegovina, Naklo, Opština Istočna Ilidža
 • Revizija tehničke dokumentacije „Projekat za izvođenje objekata na priključnim trakama na autoputu E-661 i veznoj saobraćajnici – kružna raskrsnica na ukrštanju magistralnog puta M16 Banja Luka – Gradiška i vezne saobraćajnice u Aleksandrovcu“
 • Revizija tehničke dokumentacije „Projekat za izvođenje petlje na autoputu E-661 na stacionaži 32+730
 • Revizija tehničke dokumentacije „Glavni projekat vanjskog uređenja za poslovni objekat – sa pratećim objektima na kč. 989/14 Derviši, Banja Luka“
 • Revizija tehničke dokumentacije „Glavni projekat za izgradnju poslovnog objekta (hale) i izgradnju zamjenskog poslovnog objekta u Ramićima“
 • Revizija glavnog projekta zajedničkog javnog objekta ambulante porodične medicine i mjesne zajednice u MZ Donja kola u Banjaluci,
 • Revizije magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva kao i vanjskih uređenja.

 

NADZOR

 • SAFEGE – Flood risk management for RS
 • Glavni projekat fabrike za proizvodnju silicijum-metala, na lokalitetu Bjelajce, Mrkonjić Grad
 • Glavni projekat temelja glavnog proizvodnog pogona i sistema za otprašivanje u sklopu fabrike za proizvodnju silicijum-metala, na lokalitetu Bjelajce, Mrkonjić Grad
 • Glavna banka RS, Centralna banka BiH, Banja Luka
 • Nadzori nad magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima kao i vanjskim uređenjima.

 

TEHNIČKI PRIJEM

 • Dom penzionera u Banjaluci
 • Naplatne stanice na autoputu Gradiška-Banjaluka između dva tunela u mjestu Jakupovci, Opština Laktaši
 • Mahovljanska petlja
 • Tehnički prijemi magistralnih, regionalnih, lokalnik puteva kao i vanjskih uređenja.