• Utvrđivanje osobina građevina
  • Istražni radovi obuhvataju konstrukterske, geotehničke, hidrogeološke i inženjersko-geološke radove
  • Geomehanička ispitivanja stijena kao i geofizička ispitivanja zajedno sa izradom projekata za rekonstrukcije klizišta i posebnih temelja
  • Istražni radovi za potrebe projektovanja
  • Istražni radovi za potrebe utvrđivanja stanja građevina
  • Dokazivanje upotrebljivosti cijele ili dijela građevine