UOPŠTENO O LABORATORIJI

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala se nalazi u sastavu Instituta za Građevinarstvo od njegovog osnivanja.

IG - centralna laboratorija šema

CENTRALNA LABORATORIJA

IG - centralna laboratorija

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala se nalazi u sastavu Instituta za Građevinarstvo od njegovog osnivanja i od tada je prošla kroz razne transformacije da bi poprimila današnji oblik.

Laboratoriju čine tri sektora:

       1.Sektor za ispitivanje betona
       2.Sektor za ispitivanje kamena i agregata
       3.Sektor za ispitivanje asfalta

Kvalitet rada Centralne laboratorije je potvrđen dobijanjem akreditacije prema zahtijevima evropskog standarda BAS ISO IEC 17 025 : 2006, sa riješenjem br: 06-44-1-64-5/15 od strane Akreditacionog tijela Bosne i Hercegovine (BATA).

Prema riješenju Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Broj: 15.03-361-274/15 Centralna laboratorija Instituta za građevinarstvo IG d.o.o je ovlaštena za sprovođenje radnji ispitivanja građevinskih proizvoda koji se odnosi na grupu proizvoda: beton, proizvodi od betona i cement, asfalt i bitumen i geomehanika i agregat.

OPREMA: U Centralnoj laboratoriji se nalazi oprema koja odgovara važećim BIH standardima a koja se koristi za ispitivanje građevinskih materijala. Sva oprema se redovno servisira i etalonira u skladu sa unaprijed utvrđenim planom koji podrazumijeva i redovnu internu periodičnu kontrolu. Radni prostor i okolina u kojoj se izvodi ispitivanja propisno se održavaju tako da ne ugrožavaju validnost rezultata i ne mogu negativno uticati na zahtijevanu tačnost ispitivanja - mijerenja.

REZULTATI: Rezultati ispitivanja se elektronski obrađuju i korisniku usluga predaju u formi izviještaja koji osim rezultata sadrži i mišljenje o postignutim rezultatima zasnovano na važećim standardima, preporukama i smjernicama.

Danijel Subašić
Rukovodilac laboratorije

Milorad Maksimović
Menadžer za kvalitet Centralne laboratorije

Petar Zeljković
Rukovodilac ispitivanja u laboratoriji za beton

Duško Sandalj
Rukovodilac ispitivanja u laboratoriji za geomehaniku i agregat

Bojan Lemez
Rukovodilac ispitivanja u laboratoriji za asfalt

Tel. +387 (0)51 533 381
Mob.+387 (0)66 702 320
E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.