STRUČNI NADZOR

  • Stručni nadzor izgradnje betonskih, čeličnih, zidanih konstrukcija zgrada i inženjerskih građevina
  • Stručni nadzor izgradnje saobraćajnica, geotehničkih i hidrotehničkih građevina
  • Stručni nadzor iz oblasti energetike.