• Studije uticaja na životnu sredinu na svim nivoima
 • Studije opravdanosti
 • Studije izvodljivosti (predfizibiliti i fizibiliti studije) u oblasti energetike (hidro-energetski i temoenerget ski objekti, naftovodi i gasovodi, gasne stanice i postrojenja)
 • Stručne podloge za lokacijske dozvole
 • Saobraćajne studije
 • Procjena uticaja građevinskih i energet skih objekata na životnu sredinu
 • Stručne podloge i elaborati zaštite okoline te praćenje stanja okoline
 • Studije i programi za upravljanje otpadom
 • Modeliranje i uvođenje okolinskog upravljanja i organizacije prema ISO14001
 • Matematičko i fizikalno modeliranje hidrotehničkih građevina
 • Studije vodosnabdijevanja, odvodnje i navodnjavanja
 • Izrada tehničkih elaborata zaštite od buke.