• Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave
  • Prostorni planovi područja posebne namjene Republike Srpske
  • Urbanistički planovi
  • Zoning plan
  • Zoning plan područja posebne namjene,
  • Regulacioni planovi
  • Urbanistički projekti
  • Planovi parcelacije
  • Analiza i planiranje razvoja saobraćajnih sistema
  • Izrada projekata održivog razvoja