• Monitoring kvaliteta vazduha
  • Monitoring emisije dimnih gasova
  • Uzorkovanje i analiza kvaliteta vode
  • Uzorkovanje i analiza kvaliteta zemljišta
  • Mjerenje nivoa buke
  • Mjerenje inteziteta nejonizujućeg elektromagnetnog zračenja
  • Vršenje obuke, provjere znanja i izdavanje uvjerenja za savjetnika za hemikalije