STRATEŠKI I SPROVEDBENI PROSTORNO-PLANSKI DOKUMENTI

 • Izmjena i dopuna urbanističkog plana grada Cazin
 • Izmjena i dopuna urbanističkog plana Velika Kladuša
 • Zoning plan za područje koje obuhvata urbanistički plan grada Brčko
 • Zoning plan područja posebne namjene za izgradnju MHE "Šipovo"
 • Regulacioni plan historijskog gradskog područja Blagaj za period od deset godina
 • Regulacioni plan turističkog kompleksa ''Tvrđava Kamengrad - Musalla - vodopad Blihe''
 • Regulacioni plan poslovne zone Gorinčani u Bosanskom Petrovcu
 • Izmjena i dopuna regulacionog plana dijela područja posebne namjene Jahorina
 • Izmjena i dopuna regulacionog plana ''Rasadnik'' u Goraždu
 • Regulacioni plan šireg područja željezničke stanice sa sportsko rekreativnim centrom u Višegradu
 • Izmjena regulacionog plana obarak u Goraždu
 • Regulacioni plan ''Pale centar''
 • Regulacioni plan poljoprivredno-proizvodne zone „brda“, općina Livno
 • Izmjena i dopuna regulacionog plana sportsko-turističkog centra ''dvorišta" opština Pale
 • Regulacioni plan izvorišta vode "Plazulje“ u stambenom naselju Grbavica
 • Plan parcelacije "Ekonomija Mokro", opština Pale
 • Plan parcelacije "Luke 2", opština Pale
 • Urbanistički projekat "centar" u Visokom
 • Izmjena i dopuna stručnog mišljenja i urbanističko tehničkih uslova za izgradnju objekata HE „Dabar“
 • Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju fabrike za proizvodnju silicijuma na lokalitetu Bjelajce, opština Mrkonjić Grad
 • Stručno mišljenje i urbanističko tehnički uslovi kаmenolomа "Vučjаk", opština Gradiška
 • Stručno mišljenje i urbanističko - tehnički uslovi za izgradnju žičare „Jahorina Express“ na Jahorini
 • Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju privremene betonare i asfaltne baze u Johovcu, opština doboj
 • Stručno mišljenje i urbanističko - tehnički uslovi za otvaranje površinskog kopa za eksploataciju opekarske gline na lokalitetu "Verići" , opština Banja Luka
 • Urbanističko - tehnički uslovi za izgradnju sanitarnih kaseta za deponovanje otpada na objektu regionalne deponije Ramići Banja Luka
 • Urbanističko - tehnički uslovi za izgradnju sistema za osnježavanje staza na Jahorini

 

INVESTICIONO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA OBJEKTE VISOKOGRADNJE

 • Glavni projekat objekata arhitekture na autoputu Banja Luka - Doboj, dionica Banja Luka - Prnjavor (coks - centar za kontrolu saobraćaja)
 • Idejni i glavni projekat objekata na novom groblju u naselju Vrbanja, Banja Luka
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju sportske dvorane u Bužimu
 • Idejni i glavni projekat sportsko-rekreacionog aerodroma u MZ Brod, Brčko distrikt
 • Idejni i glavni projekat poslovnog objekta „Elektroprivrede HZ HB“ u Orašju
 • Idejni i glavni projekat objekta biobanke i arhive u okviru KCBLl, Banja Luka
 • Idejni i glavni projekat spomenika Pripadnicima CJB Banja Luka poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu 1992.-1995. godine
 • Idejni, glavni i izvedbeni projekat objekta paviljona za gostujuće doktore i majke pratilje na KC, Sarajevo
 • Idejni i izvedbeni projekat gradskog parka u Bihaću
 • Idejni i glavni projekat sportsko-rekreativnog centra "Aqua-centar" u Brodu
 • Idejni i glavni projekat stambeno-poslovnog objekta u Banja Luci
 • Idejni i glavni projekat postrojenja za pripremu pitke vode na izvorištima "Ilidža", "Vrela" i "Stjepan polje" u Gračanici
 • Idejni i glavni projekat postrojenja kotla 8 na lokaciji u Sisecam soda Lukavac u Lukavcu
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije dijela proizvodnog pogona u okviru poslovne zone Incel, Banja Luka
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije PTZ Elektrodistribucija u Sarajevu (UIC)
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije krova na objektu presjedništva BiH, Sarajevo
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije objekta službe za zajedničke poslove institucija u BiH, Sarajevo
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije sajamske dvorane KJP Centar Skenderija, Sarajevo projekat sanacije i rekonstrukcije Osnovne škole „Petar Mećava“ u Kostajnici
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije Doma kulture u Kostajnici
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije objekata kulturno-istorijskog naslijeđa - kuća Fridriha Klumera u Banja Luci
 • Projekat sanacije i rekonstrukcije objekata kulturno-istorijskog naslijeđa - Nacionalni spomenik Kučukalića kuća, Brčko
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju objekata - hala u okviru RITE Gacko
 • Idejni i glavni projekat smanjenja emisije buke i čvrstih čestica sa vanjske dopreme uglja u TE Kakanj
 • Idejni i glavni projekat zagrijavanja pretovarnih čvorova u TE Kakanj
 • Idejni i glavni projekat HE Dabar / projekat vodostana i cjevovoda pod pritiskom
 • Idejni i glavni projekat asfaltne baze i betonare Johovac, Doboj
 • Izvedbeni projekat gradskog parka u općini Novo Sarajevo
 • Idejni i glavni projekat parternog uređenja na Trgu Krajina u Banja Luci
 • Idejni i glavni projekat kolektivnog stambenog objekta u naselju Borik, Banja Luka
 • Konkurs za arhitektonsko rješenje glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci
 • Konkurs za arhitektonsko-urbanističko rješenje za uređenje spomen područja „Donja Gradina“
 • Konkurs za arhitektonsko-oblikovni koncept zanatskog-centra "Veselin Masleša" u Banja Luci
 • Konkurs za arhitektonsko rješenje upravnog objekta regulatorne agencije za Energetiku RS, Trebinje

Veliki broj značajnih referentnih poslova:

 • REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
 • TEHNIČKI PRIJEM OBJEKATA
 • NADZOR NAD GRAĐENJEM OBJEKATA VISOKOGRADNJE
 • KONSALTING I MENADŽERSKI POSLOVI

 

PROSTORNI PLANOVI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE:

 • Prostorni plan Grada Bаnjа Lukа
 • Prostorni plan Opštine Berkovići
 • Prostorni plan Opštine Pelagićevo
 • Prostorni plan Opštine Kotor Varoš
 • Prostorni plan Opštine Nevesinje
 • Prostorni plan Opštine Ribnik
 • Prostorni plan Opštine Derventa
 • Prostorni plan Opštine Oštra Luka
 • Prostorni plan Opštine Novi Grad
 • Prostorni plan Opštine Petrovac
 • Prostorni plan Opštine Istočni Drvar
 • Prostorni plan Općine Lukavac
 • Prostorni plan Općine Sapna
 • Prostorni plan Općine Kladanj
 • Prostorni plan Općine Donji Vakuf
 • Prostorni plan Općine Velika Kladuša

 

PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNE NAMJENE:

 • Prostorni plan područja posebne namjene „Nacionalni park Kozara“
 • Prostorni plan područja posebne namjene „Nacionalni park Sutjeska“