NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

  • Ispitivanje i razvoj novih tehnologija u oblasti građevinarstva
  • Ispitivanje i razvoj novih tehnologija u proizvodnji električne energije na bazi obnovljenih izvora (energija vjetra, energija vode, geotermalna energija, energija sunca, biomasa)
  • Naučni i tehnološko-razvojni projekti
  • Istraživanje novih građevina, postupaka građenja i tehnologija primjene
  • Eksperimentalna istraživanja
  • Izrada prototipova uređaja za građevinarstvo
  • Publikovanje stručnih i naučnih publikacija u oblasti prostornog planiranja, građevinarstva, energetike i ekologije.